Klimatske promene: Uticaj suše na planetu.

Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih problema s kojima se naša planeta suočava. Povećanje količine gasova u vazduhu dovodi do porasta temperature i promena u vremenskim uslovima. Suše postaju sve češće i intenzivnije, što dovodi do oštećenja poljoprivrede i problema s vodosnabdevanjem. Mnogi ljudi su pokušali da reše ovaj problem kopanjem bunara i navodnjavanjem
useva, ali ispostavilo se da je to veoma skup i neodrživ proces. Bunari su često bili suviše duboki i skupi za izgradnju, a navodnjavanje je dovodilo do isušivanja podzemnih voda i erozije zemljišta. Osim toga, postoji opasnost da se izvor vode potpuno presuši, što dovodi do potrebe za traženjem novih izvora i dodatnim troškovima.

Međutim, jedan naučnik sa Balkana je osmislio inovativan način za prevenciju suše kako bi rešio problem suše.

Kako je nastao Folisu?

Mato Zubac, akademik i pronalazač iz Novog Sada, suočio se sa izazovom suše koja je uticala na proizvodnju kukuruza i drugih poljoprivrednih useva. On i njegov tim naučnika iz oblasti hemije i biohemije radili su na razvoju rešenja za ovaj problem. Rezultat njihovog rada je proizvod “Folisu”, jedinstveno ekološko sredstvo za folijarnu obradu kukuruza, povrća i voćnih useva. Ovaj proizvod na prirodan način smanjuje posledice suše, omogućavajući biljkama bolje suočavanje sa stresom. Testovi su pokazali pozitivne rezultate, i “Folisu” se sada koristi na velikom broju farmi u regionu Jugoistočne Evrope. Korisnici ovog proizvoda su zabeležili povećanje proizvodnje do čak 10% u normalnim uslovima,
i do 30-40% u slučaju ozbiljnih suša.

Kako funkcioniše Folisu?

Ovaj agens deluje na inovativan i efikasan način. Kada se agens nanese na listove biljaka, pomaže biljci da iz vazduha privuče vlagu na svoj list. To značajno poboljšava proces hidratacije biljaka, čak i u najizazovnijim uslovima. Biljka zadržava dovoljno vode čak i tokom najsušnijih perioda kada se agens koristi. Na visini od otprilike 10 m, više od 2000 litara vode dostupno je svakog dana na 1 ha. To omogućava donošenje vode do lista i stabljike, pa sve do korenovog sistema. Biljka evoluira i može efikasnije koristiti hranljive materije, čak i kada je zemljište suvo pri vlažnosti vazduha od približno 50% i temperaturama iznad 30°C

+

+

Izgradili smo ovaj proizvod sa ciljem očuvanja zdravlja prirode na umu.

FOLISU je folijarni agens za siguran razvoj biljaka i smanjenje sporednih efekata suše.

1 k +
Srećnih Klijenata
1 +
5 Kontinenata
1
Dobitnik nagrada
1 +
Pozitivnih recenzija

Pretplatite se na naš bilten!

I dobijte najnovije informacije o našem preduzeću i proizvodu Folisu.

Vrste kultura

Naš proizvod se trenutno koristi u četiri različite industrije: poljoprivredi, vrtlarstvu, voćarstvu i povrtlarstvu.

We’re here to share story & more news from resource library.

We would love to share a similar experience and how I learned some valuable lessons during a downturn.
Folisu

Šta dobijate sa našom pripremom?

Dozvolite nam da vam predstavimo sve koristi koje možete imati
korišćenjem naših proizvoda.

Naša adresa i kontakt informacije

Adresa naše glavne kancelarije:

Branka Bajića 21, 21243 Kovilj, Srbija

Pozovite za pomoć:

+381 63 524 950
+381 61 2958 166
+381 60 5693 693

Pišite nam za informacije

eco.patents.original@gmail.com
inquries@ecopatentsoriginal.com

Zakažite besplatan termin za edukaciju o našim proizvodima

    2024